01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 303

(044) 221-0880, (098) 294-0808 Office@esu.net.ua

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ТОВ «ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ – 39564668), є суб’єктом оціночної діяльності що діє на підставі Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності на всі напрямки оцінки, виданого Фондом державного майна України.

Напрями оцінки майна, щодо яких дозволена практична оцінна діяльність:

1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі (непотрібне закреслити): 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них.  

1.2. Оцінка машин і обладнання. 

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

1.4. Оцінка літальних апаратів. 

1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності: 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності). 

2.2. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 за №222-VIII, статтею 21 цього Закону (пункт 24) передбачено внесення відповідних змін в Закон України «Про оцінку земель». Після внесення відповідних змін, в діючій редакції Закону України «Про оцінку земель» стаття 6, яка окреслює коло суб’єктів, що можуть проводити оцінку земель.Суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки земель виступають зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок.  

 

Відповідно до Ст. 6. ЗУ «Про оцінку земель», Суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок;

юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у частині виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок);

фізичні особи – підприємці, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок (у частині виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок); фізичні та юридичні особи – розробники документації із землеустрою згідно із Законом України “Про землеустрій” (у частині виконання робіт з бонітування ґрунтів та нормативної грошової оцінки земельних ділянок).  

 

ТОВ «Експертна служба України», має в наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід проведення оцінки земельних ділянок в тому числі експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Оцінювачі внесені до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

 

Душинський Євген Іванович має статус «Всесвітньо Визнаний Оцінювач WAVO-WRV»