01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 18, оф. 303

(044) 221-0880, (098) 294-0808 Office@esu.net.ua

ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Ст. 20 ЗУ «Про виконавче провадження», передбачена участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні

  1. Для з’ясування та роз’яснення питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і потребують спеціальних знань, виконавець виносить постанову про залучення експерта або спеціаліста (кількох експертів або спеціалістів), а для проведення оцінки майна – суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання.
  2. Експертом або спеціалістом може бути будь-яка дієздатна особа, яка має необхідні знання, кваліфікацію та досвід роботи у відповідній галузі.
  3. Експерт або спеціаліст зобов’язаний надати письмовий висновок, а суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання – письмовий звіт з питань, що містяться в постанові, протягом 15 робочих днів з дня ознайомлення з постановою виконавця. Цей строк може бути продовжений до 30 робочих днів за погодженням з виконавцем.

Експерт або спеціаліст зобов’язаний надавати усні рекомендації щодо дій, які виконуються в його присутності.

  1. Експерт, спеціаліст і суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання мають право на винагороду за надані ними послуги.

Винагорода та інші витрати, пов’язані з проведенням експертизи, наданням висновку спеціаліста або звіту суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, належать до витрат виконавчого провадження.

  1. Експерт несе кримінальну відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків під час здійснення виконавчого провадження, надання завідомо неправдивого висновку під час здійснення виконавчого провадження, про що він має бути попереджений виконавцем. Збитки, завдані сторонам внаслідок видачі завідомо неправдивого висновку, підлягають відшкодуванню в порядку, встановленому законом. За недостовірну чи необ’єктивну оцінку майна суб’єкт оціночної діяльності – суб’єкт господарювання несе відповідальність у порядку, встановленому законом, а оцінювач – кримінальну відповідальність, про що він має бути попереджений виконавцем.

Для залучення оцінювача державний або приватний виконавець виносить постанову «Про призначення експерта, суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для участі у виконавчому проваджені»

 

Джерело: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19#Text